Anlita oss

Intresserad av att boka VOCES för ett uppträdande? Då är Du välkommen att höra av Dig till vår köredare med Dina önskemål.
Om Du behöver lyssna på VOCES innan du bestämmer dig så skickar vi gärna lyssningsexempel.
Kontakta vår bokare via e-post:  info@voces.se
eller till vår körledare Bertil Dovelius
e-mail: bertil.dovelius@gmail.com,
Telefon 018-40 42 85 eller 070-609 26 01