Archive for Kören

Kören Voces

Vi är en kör bestående av ca 30 medlemmar alla med god körvana. Vår repertoar rör sig i allt från gammalt till nytt, sakralt och profant.